Stap 1. Ken het verschil tussen actief, latent en passief werkzoekenden

Uit onderzoek is gebleken dat werkzoekenden zijn onder te verdelen in de actieven, latenten en passieven. De actieven vertegenwoordigen slechts 17% van de markt. Om ook in contact te komen met de overige 83% dienen zorgvuldig en continue relaties te worden opgebouwd met deze doelgroepen.

We nemen betere mensen aan, dan we nu in dienst hebben


Bij onze wervingsactiviteiten staan


Wij hebben een concurrentieel onderscheidende arbeidsmarkt propositie


Op de arbeidsmarkt doen we ons niet mooier voor dan we zijn


Wij onderzoeken regelmatig de wervingsactiviteiten van onze concurrentenStap 2. Ontwikkel persona's

Om relaties te kunnen opbouwen, dienen kleine en smalle doelgroepen te worden gedefinieerd. Het maken van een persona is daarbij een effectief hulpmiddel.

Wij onderzoeken regelmatig de omvang van relevante arbeidsmarkt doelgroepen


Wij verzamelen gestructureerd data van arbeidsmarktdoelgroepen en individuele talenten


Wij bieden talent gratis en vrijblijvend carriere orientatie mogelijkheden


Voor onze belangrijkste arbeidsmarkt doelgroepen hebben wij een persona ontwikkeld


Voor werving gebruiken wij dezelfde tekst als in het functieprofielStap 3. Richt je organisatie in op het continue recruitmentproces

De wervingsrealiteit van nu is dat organisaties beginnen te werven onder de actieven en bij tekorten de recruitment-activiteiten uitbreiden naar de latenten en passieven.

Onze referral programma's leveren meer dan 25% van alle hires


Wij zijn geinfiltreerd in enkele arbeidsmarkt communities en netwerken


Wij maken structureel gebruik van online selectie tools


Onze wervingsprocessen zijn voor latent en actief zoekenden hetzelfde


In onze wervingsaanpak hebben wij diverse selectietools geintegreerdStap 4. Overtuig topmanagement van de noodzaak

Het duurt minimaal 18 maanden voordat een opgebouwd netwerk gaat bijdragen aan een substantieel deel van de hires.

Topmanagement is ervan doordrongen dat recruitment een strategische activiteit is


Topmanagement interviewt structureel toptalent


Topmanagement heeft budget vrijgemaakt om lange termijn recruitment activiteiten op te zetten


Topmanagement wordt structureel geinformeerd over vooruitgang, tegenvallers en learnings van de recruitment activiteiten


Recruitment rapporteert rechtstreeks aan het topmanagement.Stap 5. Richt selectieprocessen in per doelgroep

De uitdaging voor HR of recruitment bij het ontwerpen van selectieprocessen voor de actieven is om een hoogwaardige selectiebeslissing te kunnen nemen op een zo efficiënt mogelijke manier. Bij het inrichten van selectieprocessen onder de latent zoekenden staat niet de organisatie centraal maar de carrièremogelijkheden van de doelgroep.

De eerste stap in het selectie proces is een kennismakingsgesprek


Bij het selecteren van talent staat (A) het talent of (B) de geschiktheid voor de vacature centraal


HRM en hiring managers zijn getraind in het uitvoeren van gestructureerde selectie interviews


In onze selectie processen maken wij gebruik van gevalideerde persoonlijkheidsvragenlijsten, drijfverenvragenlijsten en capaciteitentests


Elke selectiestap is psychometrisch onderbouwdStap 6. Transformeer de recruitment organisatie naar een netwerk organisatie

In de nieuwe recruitment organisatie werken alle disciplines (HRM, Marketing, Marketing-communicatie, ICT, in- en externe netwerken) integraal samen.Centrale sturing vanuit één knooppunt is dan noodzakelijk.

Onze recruitment organisatie beschikt over specialistische kennis ohgv branding, online en social marketing, communitybuilding en arbeidsmarktcommunicatie


Onze eigen medewerkers spelen een rol in het relatiemanagement met externe arbeidsmarktdoelgroepen


Recruiters zijn gespecialiseerd in (A) arbeidsmarkt doelgroepen of (B) bedrijfsonderdelen / afdelingen


Al onze recruitment activiteiten worden centraal gestuurd


Wij hebben in- en extern een netwerk aan specialisten om onze talentrelatieprogramma's continue van zinvolle content te voorzienToon resultaten